Dotacja na kapitał obrotowy dla SAS Spółka Jawna Sabela i Pęciak

25 listopada 2020 |

Tytuł projektu:

 

„Dotacja na kapitał obrotowy dla SAS Spółka Jawna Sabela i Pęciak”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Krótki opis projektu:

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Cele projektu:

 

Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej poprzez wsparcie bieżącej działalności spółki oraz niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie
na jaki udzielona jest dotacja.

 

 

Okres realizacji:

 

01.07.2020r. – 30.09.2020r.

 

Wartość projektu:

 

229 678,44 zł

 

Dofinansowanie ze środków unijnych:

 

229 678,44 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

sas

Copyright © 2013 SAS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja M.Buława